No Academy

Wie is mijn stad?

NoAcademy voert samen met de University of Technology Sydney en de Haagse Hogeschool een onderzoeksprogramma uit onder de titel: ‘Waar ben ik en waar is mijn stad?’ Het uitgangspunt van dit onderzoekstraject is de identiteit van jongeren. Waarom doen jongeren wat ze doen, waar ligt de grenzen tussen expressie, passie, grenzen verkennen en ontsporen? Hoe kunnen we de problemen zoals woede, frustratie en het gevoel van uitsluiting beter begrijpen?
Het zijn allemaal menselijke en sociale kwesties, die we in dit project willen deframen en re-framen. De-framen is het onderzoeken van menselijke thematiek op een zo breed mogelijke manier, in contexten anders dan die van de problematiek waar in begonnen werd. Re-framen is dan de omgekeerde stap: vanuit verbredend en verdiepend onderzoek nieuwe oplossingsrichtingen formuleren voor de oorspronkelijke context.

Op dit moment bevinden we ons in de research fase, en zijn we aan het deframen. Dat houdt in dat we een aantal centrale thema’s verder uitdiepen en vanuit verschillende perspectieven proberen te begrijpen.

  • Client No Academy
  • Created By Madelaine Berlis, Anna Berlis, Studio Harten Aas, Martine Zoeteman
  • Share